Mesleki Eğitimler

MESLEKİ EĞİTİMLER

1. Sistemik Aile Terapisi Eğitim ve Süpervizyonlu Uygulama, Prof Dr Ayşe Yalın, Prof Dr Runa Uslu, AÜTF Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilm Dalı, 1992-1997 Ankara.

2. Otizm Ayırıcı Tanı, Bireysel ve Grup Tedavisi Eğitim ve Süpervizyonlu Uygulama Prof.Dr. Melda Akçakın AÜTF Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Otizm Tanı Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi 1992-1997 Ankara

3. Oyun tedavisi Eğitim ve Süpervizyonlu Uygulama Prof.Dr. Prof. Dr. Ayşe Yalın, Doç Dr. Emel Kayatekin, AÜTF Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 1995 Ankara.

4. Özel Öğrenme Güçlüğünü Değerlendirme ve Tedaviye yönelik Bireysel, Grupla Psikoeğitim Çalışmaları Süpervizyonlu Değerlendirme ve Tedavi Çalışması Akran Grubu Süpervizyonu AÜTF Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1992-1997 Ankara.

5. 0-3 Yaş Ruhsal Sorunları olan Bebek Anne-Baba İlişkisi, Tedavisi ve Etkileşim Rehberliği Eğitim ve Süpervizyonlu Uygulama Prof.Dr.Melda Akçakın Prof.Dr. Neşe Erol Prof.Dr. İlgi Ertem AÜTF Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1996-1997 Ankara.

6.  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanı, tedavi ve anne baba eğitimleri, Kanada, Scarborough Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatrisi Kliniği,  Prof. Dr. Atilla Turgay, Ekim 1998- Ocak 1999 , Kanada, Toronto.

7. Çocuk ve ergenler için bilişsel davranışçı terapi eğitimi (“Çocuk ve Ergenlerde İyi ve Etik Uygulamalar Bağlamında Kognitif ve Davranışçı Terapi Eğitimi) Kognitif Davranış Terapileri Derneği, Ceu Salvador, Mart 2014-Ocak 2016, İstanbul.

8. Kabul ve Kararlılık Terapisi – Başlangıç Düzey (Acceptance and Commitement Therapy for Beginners https://psychwire.com/harris/act-beginners ), Online Eğitim, 8 Hafta/20 saat, Russ Harris, Avustralya, Mart-Nisan 2016.

9. Zihinselleştirme Temelli Aile Terapisi Temel Eğitimi (Mentalization Based Therapy MBT-F) YDY Danışmanlık, Londra Anna Freud Centre MBT Eğitimcileri Cathy Troupp, Helen Brasnett, Ph.D, Dickon Bevington, M.D, Mart 2016.

10. Zihinselleştirme Temelli Terapi’nin Ergenlerle Çalışmada Kullanımı (MBT-A) YDY Danışmanlık, Anna Freud Centre-Londra MBT eğitimcisi Dr. Trudie Rossouw, Mayıs 2016.

11. Şefkat Odaklı Terapiler Ceu Salvador , Kognitif Davranış Terapileri Derneği , 1-2 Nisan 2017, İstanbul

12. Ergenler için Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT for Adolescents) Russ Harris, (https://psychwire.com/harris/act-adolescents) Online Eğitim,16 saat/6 Hafta, Avustralya, Kasım-Aralık 2017.

13. ACT Farkındalık ve Travma Eğitimi (ACT Mindfulness and Trauma) Russ Harris, (https://psychwire.com/harris/act-trauma ) Online Eğitim, 8 Hafta/16 saat, Avustralya, Kasım-Aralık 2017.

14. Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı (Mindfulnes Based Stress Reduction-MBSR), Doç.Dr. Zümra Atalay, 8 hafta, Mart 2017, İstanbul.

15. Kabul ve Adanmışlık Terapisine Giriş: İki Günlük Yaşantısal Eğitim (Acceptance & Commitment Therapy: A Two Day Experiential Introduction) Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, London College Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Eğitim Direktörü Dr Joe Oliver, 31 Mart- 01 Nisan 2018, İstanbul.

16. Orta Düzey Kabul ve Kararlılık Terapisi Beceri Çalıştayı (Intermediate ACT Skills Workshop) Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, London College Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Eğitim Direktörü Dr Joe Oliver, 2-3 Haziran 2018, İstanbul.

Aldığım tüm bu eğitimlere paralel olarak, çocuk, ergen ve aileleriyle terapi çalışmalarımda bilişsel davranışçı terapi, kabul ve kararlılık terapisi, zihinselleştirme ve farkındalık temelli terapileri uygulamaktayım.